Sport en Cultuur Fonds 50%

Stichting Bafang Kids Steun wil een sport-en cultuurfonds oprichten voor kinderen in Bafang dat is gelegen in West Kameroen in de regio Haut-Nkam.
fosuscul_breed

Bekijk of download de brochure

Onze uitgangspunten zijn:
  • Het bevorderen van de socialisatie en integratie van jongeren door culturele en sportieve activiteiten.
  • Het helpen ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten en talenten van jongeren door het aanbieden van diverse activiteiten.

Uit lokaal onderzoek blijkt dat van de 30 000 jongeren tussen 8 en 15 jaar slechts 0,5% meedoet aan enige vorm van buitenschoolse activiteiten in georganiseerde vorm. Wij willen met het oprichten van een sport en cultuurfonds jongeren extra ondersteuning geven en stimuleren tot het meedoen aan sportieve en culturele activiteiten. Wij willen ons dit jaar richten op het opzetten van dit fonds.

De uitgangspunten van dit project:

  1. We willen de kansen voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar in Bafang vergroten door professionele activiteiten aan te bieden ook op lange termijn.
  2. We willen elk jaar minimaal 2 % van onze jongeren deel laten nemen aan buitenschoolse activiteiten.
  3. Ouders stimuleren om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun kinderen.
  4. Een voorbeeld te zijn met een ontwikkelingsmodel binnen de regio.

Leave a Reply