Sponsorplan

Mensen uit Nederland zijn hierbij van harte uitgenodigd om een kind te sponsoren in Bafang. Tegen  betaling van 120 euro per jaar ( eventueel te betalen via gespreide betaling per kwartaal of per maand) sponsor je dan de belangrijkste kosten die gemaakt worden om een kind een jaar naar school te laten gaan en ondersteun je in belangrijke mate een familie in het besparen op de vaste lasten. Tevens heb je de mogelijkheid om in contact te komen met je sponsorkind. Wij vinden het belangrijk dat mensen op deze manier wederzijds van elkaar kennis kunnen nemen en iets van elkaar kunnen leren.
Deelname aan het sponsorplan “Sponsor een kind in Bafang”, van Stichting Bafang Kids Steun.

Uitgangspunten

We vinden het heel belangrijk dat er communicatie en contact ontstaat tussen mensen uit Nederland en een kind (en diens familie) in Kameroen. Voor de kinderen is het heel bijzonder om post te ontvangen uit het buitenland en op deze wijze kunnen mensen van elkaar leren en elkaar beter leren begrijpen. Brieven en cadeautjes kunnen worden gestuurd via het adres van de ouderraad van de school. Bij voorkeur een brief in het Frans. Er wordt ook engels gesproken. Mocht je problemen hebben met het vertalen van je brief in het Frans dat kun je contact met ons opnemen en helpen we je erbij.
In Bafang kennen de huizen geen adres en dus moet er een centraal punt zijn waar alles naar toe kan worden gestuurd.  In veel gevallen kan een brief of pakje worden meegegeven met de vrijwilligers die op reis gaan naar Bafang.  Stuur geen geld mee met een brief de ervaring leert namelijk dat in veel gevallen dergelijke post nooit aankomt. Het is sowieso moeilijk te zeggen of post altijd wel aankomt in Kameroen.
als je meedoet met het sponsorplan krijg je via de stichting de naam van jouw kind door en (zo mogelijk) een digitale fotohoe is de keuze voor deze kinderen tot stand gekomen? Er worden gesprekken gevoerd door leden van AJA met gezinnen die het moeilijk hebben. Bv werkloosheid van de ouders, of ziekte of alleenstaande ouders die voor een gezin moeten zorgen. Er wordt dan vervolgens gekeken of de thuissituatie invloed heeft op de schoolprestaties. Al deze factoren worden gewogen en zo wordt er gekomen tot een voordracht van een kind voor sponsoring.  . De kinderen en hun ouders hebben in Kameroen een formulier ingevuld en toestemming gegeven om mee te doen aan dit project.
We vinden het belangrijk dat de rechten van het kind worden gerespecteerd en dat dit sponsorplan een belangrijke bijdrage is voor de positieve ontwikkeling van kinderen in de Kameroense samenleving.
Wij zijn als Stichting intermediair tussen de ouders, kinderen en de sponsoren. We kunnen echter niet verantwoordelijk zijn voor mogelijke misverstanden of problemen die kunnen ontstaan uit het contact met de sponsorkinderen.

Doelstelling sponsor een kind in Bafang

Door deel te nemen aan het sponsoren van een kind help je direct het kind op weg en vergroot je de kansen op succes voor het kind door indirect ook de familie en de kring waaruit het kind afkomstig is te helpen.

Betaling

Het schooljaar begint in Kameroen in september , het zou dus leuk zijn als het eerste deel van je bijdrage voor eind augustus bij ons op de rekening is gestort. We sturen een emailtje ter herinnering als men vergeten is om het sponsorbedrag over te maken.

Mogelijkheid tot duo sponsorship.

Er bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk een kind te sponsoren. Dit kan ook als groep of als klas. Vul dan bij voorkeur een naam in als definitieve contactpersoon.

Wat wordt betaald vanuit het sponsorgeld?

De 120 euro per jaar wordt besteedt aan: jaarlijkse schoolgeld, schoolboeken,  aanschaf schooluniform, aanschaf sportkleding, rugzakje, benodigd schoolmateriaal voor een jaar, computerlessen en eventuele kosten voor uitstapjes e.d.,  bijdrage voor AJA voor sociaal culturele activiteiten en sport .

Hoe wordt het geld uitgegeven?

Het geld wordt gestort op rekening van de Stichting Bafang Kids Steun. Deze  bijdrage van de sponsorouders wordt gestort op de  rekening van AJA. De penningmeester daar  beheert het geld en zorgt ervoor dat het schoolgeld voor alle kinderen wordt betaald en dat alle andere zaken zoals sportkleding en schooluniform worden geregeld en betaald. Na de pakketuitreiking bij AJA centrum komt er een verslag met foto’s. Ook wordt er een financieel verslag gemaakt en dit wordt doorgestuurd naar Bafang Kids Steun. Zo is de administratieve cirkel weer rond.