Wijksteunpunten

Bij AJA centrum en in de wijk Bavi zijn twee steunpunten opgezet waar kinderen en groepjes sport en spelmateriaal gratis kunnen lenen.  Zo kunnen kinderen in hun eigen wijk samen spelen. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Het stimuleert de kinderen om meer met elkaar bezig te zijn en om te ontdekken dat spelen ook leuk kan zijn. Vaak hebben kinderen helemaal geen beschikking over materialen.