Sponsor worden

Overeenkomst Sponsor een kind in Bafang. Stichting Bafang Kids Steun

Ja, ik/wij doe(n) mee en sponsor(en) kind(eren) in Bafang


Naam (sponsor of groep)


Tweede sponsor


Contacpersoon


Straat en nummer


Postcode en plaats


Telefoonnummer


Email


Email contactpersoon

Ik / wij gaan accoord met:

een betaling van 120 euro uiterlijk 15 augustustwee betalingstermijnen.Te weten:2x 60 euro (voor 15 augustus en voor 31 december)

Graag overmaken op rekeningnummer NL 52 INGB 0002327181 ovv ”sponsorplan” tnv Stichting Bafang Kids Steun.