Jaarverslag Stichting Bafang Kids Steun 2016

Inleiding

Afgelopen jaar bestond Bafang Kids Steun 10 jaar en daar hebben we bij stil gestaan. We zijn heel blij dat ondanks de ook lastige tijden we nog steeds bestaan en samen met onze vrijwilligers hier en in Kameroen bezig zijn met het ondersteunen van kids. In dit jaarverslag beschrijven we de projecten waaraan is gewerkt.

Sponsorplan

Inmiddels worden er 57 kids gesponsord via dit plan. Het houdt in dat sponsorouders uit Nederland een kind uit Bafang de kans geven om naar school te gaan. Het is leuk om te zien dat een aantal kinderen al langere tijd ondersteuning krijgen en zelfs naar de universiteit zijn gegaan. Naar school kunnen gaan is in Bafang niet altijd vanzelfsprekend. Dit geldt met name voor kinderen uit een gezin waar het wat minder goed gaat. Bv alleenstaande moeders of vaders.
Van het sponsorbedrag (120 Eurokoers jaar) worden de voornaamste kosten betaald zoals schoolgeld, huur schoolboeken, pennen en schriften, sportkleding etc.
De ouders in Nederland krijgen de rapporten te zien en er wordt een overzichtje met foto’s doorgestuurd met achtergrondinformatie over het kind.  De ouders kunnen ook een pakketje meegeven voor hun kind. Het is een leuke manier om een kind te ondersteunen in Kameroen.
De kinderen krijgen ook de kans om mee te doen aan de activiteiten in het AJA centrum en ze doen ook mee aan de zomervakantieactiviteiten.
De ouders van de kids komen ook regelmatig bij elkaar om  te praten over de ontwikkeling van hun kinderen.

Project Sport ontwikkeling in Kameroen

  1. Elke laatste zaterdag van de maand wordt er in Bafang een toernooi gehouden vanuit AJA. Deze sportevenementen worden enthousiast ontvangen en geven de noodzaak weer van sportieve evenementen voor oa de jeugd. Dergelijke activiteiten geven jongeren de kans elkaar op sportieve manier te ontmoeten en elkaar uit te dagen. Op deze manier wordt de jeugd in Haut-Nkam gestimuleerd om zich te ontwikkelen door doelen te stellen.
  2. Onze kinderen kunnen op deze manier leren op een speelse manier een steentje bij te dragen aan de samenleving en zichzelf tevens persoonlijk te ontwikkelen.
  3. Vanuit het Project Sport Ontwikkeling in Kameroen worden nieuwe sporten geïntroduceerd in het basis en middelbaar onderwijs. Deze activiteiten vinden plaatsen op de tweetalige school St. Paul in Bafang voor de klassen 1tot 4 en 6. Dit keer ligt het accent op de sporten tennis, badminton en paddel tennis.

Sportcoaches

Er is een team van zes sportcoaches die op een twaalftal scholen in Bafang sportlessen verzorgen. Het gaat om sportlessen binnen en buiten schooltijd. Sportlessen zitten grotendeels niet in het curriculum. De coaches volgen de kinderen en kijken naar hun vorderingen. Een aantal kinderen  krijgen dan de kans om zich verder te ontwikkelen in een aantal opgezette sportacademies.
De coaches houden ook contact met de ouders van de kinderen en proberen hen te ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken. Ze organiseren ook bijeenkomsten voor ouders.

Zomervakantie Activiteiten

Elk jaar worden er in de zomervakantie activiteiten georganiseerd in het dorp. Drie weken lang kunnen kinderen in  de leeftijd  van circa vier tot en met zestien jaar meedoen met sportieve, educatieve en culturele activiteiten. Er doen een paar honderd kinderen mee aan dit leuke programma. Ouders helpen ook mee en een aantal leraren krijgen de kans om stage te lopen. In de loop der jaren is gebleken dat met name de peuters en kleuters graag meedoen. Voor hen is dan ook een speciaal programma met de gelegenheid tot het doen van een middagdutje.
Vanuit Nederland gaan elk jaar vrijwilligers mee die meehelpen bij de uitvoering van de activiteiten. Ook worden leuke en bruikbare spelmaterialen en tweede kans sportmaterialen verzameld.

 

Jubileum 10 jaar Stichting Bafang Kids Steun

Bafang Kids Steun bestaat inmiddels 10 jaar! Dat was reden tot een feestje waarbij iedereen die op een of andere manier betrokken was bij de stichting welkom was om het mee te vieren. Het werd een prachtig feest met muziek, authentiek eten, taartjes em. kinderactiviteiten. We willen iedereen uiteraard bedanken voor hulp en ondersteuning !

Vooruitblik, hoe gaan we verder?

We zijn inmiddels uitgegroeid tot een actieve groep vrijwilligers hier in  Nederland als in Kameroen. Veel kids en ouders doen mee op verschillende manieren. We menen dat de tijd rijp is voor het creëren van een eigen ontmoetingsplek in Bafang. Een honk waarbij kinderen  en ouders altijd welkom zijn. We denken aan een plek aan de rand van het dorp, goed bereikbaar met ruimte voor sportvelden. Daarnaast een gezellig terras. En een multifunctionele ruimte voor knutselactiviteiten en eventuele verhuur voor feestjes. Daarnaast kunnen ouders ook bij elkaar komen. We willen graag dit  jaar starten met de voorbereiding van dit project.