Ontstaan van de stichting

Naar aanleiding van een rondreis door Kameroen hebben we gemeend de handen uit de mouwen te moeten steken en deze stichting op te richten. Tijdens onze reis werden we geraakt door de vele noden van de kinderen en volwassenen tijdens onze bezoeken aan scholen en projecten. Leden van de ouderraad van St. Thaddee vroegen ons om ondersteuning en verwelkomden ons op een werkelijke fenomenale manier die onvergetelijk was.

Terug in Nederland zijn we begonnen met het verzamelen van informatie over het oprichten van een stichting. Hiervoor hebben we gesprekken gevoerd met mensen die ervaring hadden op dit terrein en met de organisatie Cos in Rotterdam. (centrum voor ontwikkelingssamenwerking). De eerste oprichtingskosten zoals de notariskosten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben we toen zelf gefinancierd.

Op 2 augustus 2006 gingen we in opperbeste stemming naar de notaris want toen werd officieel de stichting opgericht en ingeschreven bij de notaris. We wisten toen nog niet dat als je een stichting echt actief wilt laten werken je best wel wat tijd moet investeren. Echter we doen het met veel plezier omdat we weten dat heel veel mensen blij zijn met de hulp die ze vanuit Nederland krijgen. We voelen ons ook extra gemotiveerd door de donateurs en sponsors die ons op allerlei manieren helpen.

Het is ons plan om twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit te geven voor onze donateurs en sponsors. Hierin leggen we uit waar we mee bezig zijn en brengen we tevens financieel verslag uit. Zo zijn we transparant en open naar de mensen toe.

We zijn ingeschreven bij de KvK onder nummer 24399160.