Sportcoaches: (coordo/coaches)

Om een stukje werkgelegenheid te stimuleren en de coaches die betrokken zijn bij het geven van de lessen meer continuïteit te bieden willen we hen meer binden aan dit project.

We willen hen een (symbolische) vergoeding geven waardoor ze in staat zijn hun gezin te onderhouden. Zij krijgen binnen het project de functie van wijkmakelaar waardoor ze verbindingen vormen tussen de wijk en haar bewoners, kinderen, ouders en scholen.

Ze gaan ook met elkaar activiteiten organiseren in AJA Centrum. Ism de directie van de scholen maken ze een schoolsportplan voor een schooljaar.